امید اسودی کرمانی

دانشجوی کارشناسی ارشد برق کنترل
عضو فعال شاخه دانشجویی IEEE دانشگاه تربیت مدرس از سال 2019

  • دانشگاه: تربیت مدرس
  • تحقیقات مورد علاقه: سامانه‌های اتوماسیون ساختمان، سامانه‌های تهویه مطبوع گرمایش، اتومبیل‌های خودران، کنترل پیش‌بینی مدل، کنترل تطبیقی
  • کمیته: توسعه عضویت
  • زندگی‌نامه:

ایمیل:

Omid Asvadi Kermani