الهه حاجی‌ملک خیلی

دانشجوی کارشناسی ارشد برق کنترل
عضو فعال شاخه دانشجویی IEEE دانشگاه تربیت مدرس از سال 2018 تا 2019

  • دانشگاه: تربیت مدرس
  • تحقیقات مورد علاقه: 
  • کمیته:
  • زندگی‌نامه:

ایمیل:
h.elahe@modares.ac.ir