دانش اماني

دانشجوی کارشناسی ارشد برق کنترل
عضو فعال شاخه دانشجویی IEEE دانشگاه تربیت مدرس از سال 2018 و نائب رئيس از سال 2019

  • دانشگاه: تربیت مدرس
  • تحقیقات مورد علاقه: مبدل الکترونيک قدرت، مبدل DC/AC، مبدل تشديد
  • کمیته: توسعه عضویت، جوان حرفه اي
  • زندگی‌نامه: وی در سال 1996 در سنندج، ایران متولد شد. وی لیسانس خود را در رشته مهندسی برق از دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران، در سال 2018 دریافت کرد. اخیراً او در حال تحصیل در رشته مهندسی الکترونیک قدرت به عنوان دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس (TMU)، تهران، ایران است. وی نایب رئیس شاخه دانشجویی TMU IEEE است. سایر فعالیت های وی به شرح زیر است:
  • ایمیل: a.danesh@modares.ac.ir , amani.danesh1995@gmail.com