سجادتيجري مفرد

دانشجوی کارشناسی ارشد برق مخابرات
عضو فعال شاخه دانشجویی IEEE دانشگاه تربیت مدرس از سال 2020

  • دانشگاه: تربیت مدرس
  • تحقیقات مورد علاقه: آنتن هاي 5G و 6G، بدون تراشه RFID، گيرنده نوري و آشکارساز نوري
  • کمیته:
  • زندگی‌نامه: او لیسانس خود دررشته مهندسي برق مخابرات  از دانشگاه قم، قم، جمهوری اسلامی ایران، در سال 2019 دريافت کرد و پروژه کارشناسي او درحوزه RFID بدون تراشه بود. در حال حاضر دانشجوي کارشناسی ارشد رشته مهدسي برق مخابرات گرايش ميدان دردانشگاه تربيت مدرس است.
    • ایمیل: sajadtm27@gmail.com
    Sajjad tijeri mofrad