فروزان فلاح

دانشجوی کارشناسی ارشد برق کنترل
خزانه‌دار و عضو فعال شاخه دانشجویی IEEE دانشگاه تربیت مدرس از سال 2018 تا 2019

  • دانشگاه: تربیت مدرس
  • تحقیقات مورد علاقه:
  • کمیته: توسعه عضویت
  • زندگی‌نامه

ایمیل:

Foroozan Fallah