محمد امین قاسمی

دانشجوی کارشناسی ارشد برق کنترل
خزانه‌دار شاخه دانشجویی IEEE دانشگاه تربیت مدرس از سال 2019 تا 2020 و عضو فعال از سال 2018

  • دانشگاه: تربیت مدرس
  • تحقیقات مورد علاقه: پردازش سیگنال‌های حیاتی، الکتروانسفالوگرافی (EEG)، تصاویر حرکتی
  • کمیته: توسعه عضویت
  • زندگی‌نامه:

ایمیل:

m.a.ghasemi.ta@gmail.com   و   M.A.Ghasemi@ieee.org

Mohammad Amin Ghasemi