به نام خدا
با سلام،
به اطلاع اعضای محترم انجمن IEEE دانشگاه تربیت مدرس می رساند که نتایج انتخابات شاخه دانشجویی دانشگاه در تاریخ 94/12/18 برگزار گردید، اعلام شد و طی آن، افراد زیر به ترتیب تعداد رای برای سال 2016 انتخاب گردیدند:
1. مریم خدابخشی
2. علی جلیلوند
3. صفورا علیپور
4. علی کریمی

ضمنا هر یک از گروه های دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر می توانند یک رابط به عنوان نماینده آن گروه در انجمن داشته باشند که به عنوان عضو اصلی انجمن و دارای حق رای تلقی خواهد شد.
از این رو، از اعضای محترم گروه های مختلف آموزشی دعوت به همکاری می گردد. امید است که با همکاری اعضای محترم، شاخه دانشجویی دانشگاه تربیت مدرس بتواند در میان شاخه های دیگر و در جهت ارتقای دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه توفیق یابد.

رئیس شاخه

 مریم خدابخشی

رشته کامپیوتر – نرم افزار

مقطع کارشناسی ارشد

ورودی 93

khodabakhshimaryam@gmail.com

نایب رئیس

علی جلیلوند

مقطع دکتری

مهندسی کامپیوتر

ورودی 92

دبیر شاخه

صفورا علی پور

مقطع ارشد

مهندسی کامپیوتر

ورودی 94

خزانه دار

علی کریمی

مقطع ارشد

مهندسی کامپیوتر

ورودی 94

This post is also available in: English